NEPERIODAJXO  N-ro 3a  Februaro 1976

"Nepeiodajxo" estas ne periode publikigata mia persona gazeto, tiu cxi titolo estas sxangxita el "Letero de la Nedecidemulo".

HIROSE Sxinjxi : Koganai, TOKIO, Japanio

 

   Karaj geamikoj!  Mi sendas al vi mian gazeton "Neperioadajxo"-on.  Mi sxangxis gxian titolon cxar "Nedecidemulo" ne estis bonsona kaj gxi havis unu prefikson kaj du sufiksojn, do oni ne povis kompreni facile gxian signifon.  "Neperidajxo", la nova titolo, estis uzita cxe mia malnova gazeto japanlingva.  "Neperiodajxo"-on mi eldonas kaj sendas al vi, kiam mi volas skribi leteron.

 

   Kiel novjaran numeron mi volis eldoni tiun cxi n-ron, sed mi malfruigxis.  Do mi perdis okazon saluti "Fericxan Novjaron" kaj "Gxojan Kristnaskon".  Permesu min tiel malfrue skribis tiujn slutojn.  Kun granda gxojo mi ricevis viajn kristnakajn kartojn kaj novjaranjn kartojn.

   10 amikoj el fremdaj landoj nun mi havas.  Ili sendas al mi kelkajn kartojn, leterojn kaj gazetojn.  Koran dankon!  Amiko el CARACAS, Venezuelo, sendis al mi hispanalingvan gazeton "RUTA"-on.  Tiu cxi estas speciala n-ro pri tri famaj anarkistoj japanaj.  Amikoj kiuj povas legi hispanalingvon, abonu kaj legu gxin.  Bedauxrinde mi ne scias hispanalingvo, do mi povas nur vidi gxian bildon.  "Ruta": K-do G.Gracia: xxx CARACAS, Venezuelo.

 

   "LIBERECANA LIGILO"

   "Liberecana Ligilo" estas eldnata de stokholmaj gekamaradoj.  Gxi nombras 21 numeron. kaj havas cxirakaux 300 legantojn.  Antaux 6 monatoj en japanio nur 5 legantoj estis, kaj nun 25 legantoj estas.  Mi jam kelkfoje skribis anoncon pri "L.L." sur gazetoj japana lingvaj.  Mi atendas certe disvastigu legantaron de "L.L.".

 

FINO DE MIA STUDENTA EDZVIVO

Cxe la nokto de merkredo,

Mi revenas al mia domo.

Neniun vivantan mi povas trovi.

Mallumo regas mian cxambron.

Matene Ni eliris kune,

Nokte Mi revenas sole.

 

   MULTAJN ERAROJN mi jam trovis sur la n-ro 2a de mia gazeto.  Tamen mi devas publikigi plenan korektadon, mi ne havan specon cxi foje.  Do sekvanta estas nur pri cxefaj korektoj.  Kelkaj amikoj montris al mi miajn erarojn.  Amikoj el MOUNT HAWTHORN, Austlio, kaj el BURNABY, Kanado, donis tre tauxgajn konsilojn pri mia skribo.  Multajn dankojn.

 

   "NE PLIALTIGU LERNEJAKOTIZON!  Universitato ne ekzistas nur por ricxulo"  Keio Univ. plialtigas lernejakotizon je cx. 60%〜70.  Studentoj kontrauxas kaj studentoj de medicina fako strikas.